Bài thơ Bận (Trinh Đường)

Bài thơ Bận

Trời thu bận xanh
Sông Hồng bận chảy
Cái xe bận chạy
Lịch bận tính ngày
Con chim bận bay
Cái hoa bận đỏ
Cờ bận vẫy gió
Chữ bận thành thơ
Hạt bận vào mùa
Than bận làm lửa.

Cô bận cấy lúa
Chú bận đánh thù
Mẹ bận hát ru
Bà bận thổi nấu.
Còn con bận bú
Bận ngủ bạn chơi
Bận tập khóc cười
Bận nhìn ánh sáng.

Mọi người đều bận
Nên đời rộn vui
Con vừa ra đời
Biết chăng điều đó
Mà đem vui nhỏ
Góp vào đòi chung.

Tác giả: Trinh Đường.

Bài thơ Bận | Tập đọc Bận (SGK Tiếng Việt 3)
Bài thơ Bận(Trinh Đường): Trời thu bận xanh, Sông Hồng bận chảy, Cái xe bận chạy, Lịch bận tính ngày, Con chim bận bay, Cái hoa bận đỏ, Cờ bận vẫy gió, Chữ bận thành thơ, Hạt bận vào mùa, Than bận làm lửa…
Bài viết liên quan