Bài thơ Bà nội, bà ngoại

Bài thơ Bà nội bà ngoại

Bà ngoại bên quê mẹ
Bà nội bên quê cha
Cháu yêu cha, yêu mẹ
Và thương cả hai bà.

Bà ngoại chăm làm vườn
Vườn bà bao nhiêu chuối
Yêu cháu, bà trồng na
Chẳng nghĩ mình cao tuổi.

Tết, cháu về quê nội
Biết là bà ngoại mong
Theo mẹ sang bên ngoại
Lại thương bà nội trông.

Hai bà hai nguồn sông
Cho phù sa đời cháu
Hai miền quê yêu dấu
Cháu nhớ về thiết tha.

Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn.

Chú thích và giải nghĩa:
– Phù sa: đất, cát mịn và có nhiều chất màu, cuốn trôi theo dòng nước hoặc lắng đọng lại ở các bờ sông, bài bồi.
– Na (mãng cầu): cây ăn quả, trồng 4 – 5 năm mới cho nhiều quả.

Bà nội bà ngoại | Bài thơ Bà nội, bà ngoại
Bài thơ Bà nội bà ngoại(Nguyễn Hoàng Sơn): Bà ngoại bên quê mẹ, Bà nội bên quê cha, Cháu yêu cha, yêu mẹ, Và thương cả hai bà. Bà ngoại chăm làm vườn, Vườn bà bao nhiêu chuối, Yêu cháu, bà trồng na, Chẳng nghĩ mình cao tuổi…
Bài viết liên quan