Bài thơ Bà của cháu

Bài thơ Bà của cháu

Mẹ suốt ngày bận rộn
Nên bé luôn cạnh bà
Phật lòng là bé hét
Đói bụng thì bé la

Buồn ngủ bé lại khóc
Bà vẫn đầy thiết tha
Miếng trầu nhai chưa kịp
Đừng nói chi nữa là…

Thế mà me mắng bé…
Nước mắt bà ứa ra
Dẫu biển trời cao rộng
Sánh chưa qua lòng bà.

Tác giả: Tụ Vinh.
Tập thơ Bé thích vành khuyên.

Bà của cháu | Bài thơ Bà của cháu
Bà của cháu | Bài thơ Bà của cháu (Tụ Vinh): Mẹ suốt ngày bận rộn, Nên bé luôn cạnh bà, Phật lòng là bé hét, Đói bụng thì bé la. Buồn ngủ bé lại khóc, Bà vẫn đầy thiết tha, Miếng trầu nhai chưa kịp, Đừng nói chi nữa là…Thế mà mẹ mắng bé…Nước mắt bà ứa ra, Dẫu biển trời cao rộng, Sánh chưa qua lòng bà.

 

Thăm nhà bà | Bài thơ Thăm nhà bà: Đến thăm bà, Bà đi vắng
Thăm nhà bà | Bài thơ Thăm nhà bà: Đến thăm bà; Bà đi vắng; Có đàn gà; Chơi ngoài nắng; Cháu đứng ngắm; Đàn gà con; Rồi gọi luôn; Bập, bập, bập; Chúng lật đật; Chạy thật nhanh; Xúm vòng quanh; Kêu: “Chiếp, chiếp”; Gà mãi miết; Nhặt thóc vàng; Cháu nhẹ nhàng; Lùa vào mát.

 

Giữa vòng gió thơm | Bài thơ Giữa vòng gió thơm
Bài thơ Giữa vòng gió thơm (Quang Huy): Này chú gà nâu, Cãi nhau gì thế, Này chị vịt bầu, Chớ gào ầm ĩ. Bà tớ ngủ rồi, Cánh màn khép rủ, Hãy lặng yên nào, Cho bà tớ ngủ. Bàn tay nhỏ nhắn, Phe phẩy quạt nan, Đều đều ngọn gió, Rung rinh góc màn. Bà ơi hãy ngủ, Có cháu ngồi bên, Căn nhà vắng vẻ, Khu vườn lặng im. Hương bưởi hương cau, Lẫn vào tay quạt, Cho bà nằm mát, Giữa vòng gió thơm.
Bài viết liên quan