Bài thơ Anh đom đóm (Võ Quảng)

Bài thơ Anh đom đóm

Mặt trời gác núi
Bóng tối lan dần
Anh Đóm chuyên cần
Lên đèn đi gác…

Theo làn gió mát
Anh đi rất êm
Đi suốt một đêm
Lo cho người ngủ

Bờ tre rèm rủ
Yên giấc Cò Con
Một đàn chim non
Trong cây ngủ ngáy
Ao không động đậy
Lau lách ngủ yên
Một chú Chim Khuyên
Nằm mê ú ớ
Tiếng chị Cò Bợ:
– “Ru hỡi ru hời!
Hỡi bé tôi ơi
Ngủ cho ngon giấc!
Chém cha lũ giặc
Phá giấc trẻ thơ!
Giết Tằm nhả tơ
Giết Ong làm mật!”

Ngoài sông thím Vạc
Lặng lẽ mò tôm
Bên cạnh sao Hôm
Long lanh đáy nước
Từng bước, từng buớc
Vung ngọn đèn lồng
Anh Đóm quay vòng
Như sao bừng nở
Như sao rực rỡ
Rụng ở vườn cam
Rụng dọc bờ xoan
Vườn cau, vườn chuối

Gà đâu túi bụi
Gáy sáng đằng đông
Tắt ngọn đèn lồng
Đóm lui về nghỉ

Tác giả: Võ Quảng.
Tập thơ Anh đom đóm (1970)

Nguồn:
1. Anh đom đóm, NXB Kim Đồng, 1970
2. Tuyển tập Võ Quảng, NXB Văn học, 1998

 

Con đom đóm | Bài thơ Anh đom đóm (Võ Quảng)
Bài thơ Anh đom đóm (Võ Quảng): Mặt trời gác núi, Bóng tối lan dần, Anh Đóm chuyên cần, Lên đèn đi gác…Theo làn gió mát, Anh đi rất êm, Đi suốt một đêm, Lo cho người ngủ…(Hình ảnh: google.com)

 

Dế và Đom đóm | Bài thơ Dế và Đom đóm
Bài thơ Dế và Đom đóm: Có chú dế nhỏ, Nằm trong ống tre, Ba để sau hè, Gáy vang khắp xóm, Một chị đóm đóm, Bay liệng ngang qua, Dế nhỏ thiết tha: “Chị vào chơi nhé!”, “Nhà em thì bé, Lưng chị thì to, Sao em không lo, Chị vào sập mất”. Dế nghe gật gật, Nhưng vẫn mời chào: “Không sao, không sao, Mời chị cứ vào! Tha hồ tỏa sáng”, Thế là thành bạn, Thế là thành thân, Mỗi đêm một lần, Đóm vào thăm Dế.(Hình ảnh: google.com)
Bài viết liên quan